Tjänster

Funderar ni på att genomgå certifiering, bygga upp ett miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem eller arbetsmiljöledningssystem, eller finns behov av intern revisor inom den egna organisationen?

Välkommen att pröva på några av våra utbildningar som vi erbjuder:
Läs mer om våra ISO Konsulter.

Utbildningar

Funderar ni på att genomgå certifiering, bygga upp ett miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem eller arbetsmiljöledningssystem, eller finns behov av intern revisor inom den egna organisationen?

Läs mer

Utbildningar

Funderar ni på att genomgå certifiering, bygga upp ett miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem eller arbetsmiljöledningssystem, eller finns behov av intern revisor inom den egna organisationen?

ISO 9001

Kvalitet
Genomgång av kraven i ISO 9001:2015
Kursen riktar sig till kvalitetschefer/samordnare, ledningens representant, verksamhetsutvecklare och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat ledningssystem

Du får en genomgång av alla krav i ISO 14001: 2015 samt hur du tolkar dem i praktiken.

ISO 14001

Miljö
Genomgång av kraven i ISO 14001:2015.

OHSAS 18001

Arbetsmiljö
Genomgång av kraven i OHSAS 18001:2007.

Kursen riktar sig till arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem.

Intern revision

Lär dig grunderna i revisionsteknik.
Det övergripande målet med utbildningen är att lära dig grunderna i revisionsteknik - planering, förberedelser, genomförande och uppföljning.
Utbildningen leder till god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö.

« Visa mindre

Revisioner

Det är ett krav i ISO 14001 och 9001 att man ska utföra revisioner. Vi på ProCert kan vara behjälpliga med första- eller andra parts revisioner alternativt arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av certifieringsorgan.

Läs mer

Revisioner

Det är ett krav i ISO 14001 och 9001 att man ska utföra revisioner. Vi på ProCert kan vara behjälpliga med första- eller andra parts revisioner alternativt arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av certifieringsorgan.

Vi erbjuder interna revisioner både till er som vill bli certifierade samt till er som redan är certifierade. Allt för att eran trygghet i hur revisionsprocessen går till och för att se arbetet ur nya perspektiv. Vi kontrollerad efterlevnaden av standardernas krav samt bollar tankar och idéer med er om hur erat miljö- och kvalitetsarbete ska drivas framåt.

« Visa mindre

Mallar

Mallarna som vi på ProCert erbjuder finns för ISO 9001 och ISO 140001. Mallarna finns även integrerat dvs. att båda standarderna är sammanfogade och du behöver bara ett system

Läs mer

Mallar

Mallarna som vi på ProCert erbjuder finns för ISO 9001 och ISO 140001. Mallarna finns även integrerat dvs. att båda standarderna är sammanfogade och du behöver bara ett system

Läs även mer under ledningssystem

« Visa mindre

Miljö

Vi på ProCert har mångårig erfarenhet och kompetens att arbeta med miljöfrågor. Exempel på områden omfattar bl.a.:

Läs mer

Miljö

Vi på ProCert har mångårig erfarenhet och kompetens att arbeta med miljöfrågor. Exempel på områden omfattar bl.a.:

  • Miljörapporter
  • Riskutredningar
  • Säkerhetsrådgivare
  • Tillstånd, anmälan
  • MKB
  • Avfall
  • Förorenad mark och vatten
« Visa mindre

Lagbevakning

Att läsa lagtexter och sätta sig in i ny lagstiftning kan vara ett både krävande och tidsödande arbete.

Läs mer

Lagbevakning

Att läsa lagtexter och sätta sig in i ny lagstiftning kan vara ett både krävande och tidsödande arbete.

Vi kan inledningsvis hjälpa er att identifiera vilka lagar ni berörs av och deras betydelse för företaget. Framåt kan vi även hjälpa dig att bevaka eventuella förändringar i regelverket så att du kan lägga din energi på annat.

« Visa mindre

Miljö- och kvalitetssamordnare

Behöver ni på ett kostnadseffektivt sätt stärka upp egna organisationen?

Läs mer

Miljö- och kvalitetssamordnare

Behöver ni på ett kostnadseffektivt sätt stärka upp egna organisationen?

Vi på ProCert kan agera som stöd till företagets egna kvalitets- och/eller miljöansvariga eller behöver ni på ett kostnadseffektivt sätt stärka upp egna organisationen.
Fokus blir att förbättra den nuvarande verksamheten så att de uppfyller de krav som ställs vid en certifiering.

« Visa mindre