ISO Certifiering

Processen att ISO Certifiera sitt företag kan ibland kännas krånglig och ibland räcker inte resurserna till. Vi på ProCert hjälper er gärna igenom processen och samtidigt som vi stärker upp egna organisationen. Som kund hos oss hjälper vi er igenom hela certifieringsprocessen, allt utifrån era behov och förutsättningar!

Varför ska man ha en ISO Certifiering?

Nyttan med att ha ett ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001 är många. Verksamheten får bland annat bättre styrning på:

  • Sin egen verksamhet och intressenters förväntningar och krav
  • Sina processer och rutiner
  • Metoder för ständiga förbättringar
  • Ökad lönsamhet då brister upptäcks i tid och arbetas bort

Hur får mitt företag en ISO Certifiering?

Efter att upprättat och implementerat ett ledningssystem enligt berörd/-a standarder behöver ett ackrediterat certifieringsorgan komma ut och göra en tredjepartsrevision med godkänt resultat. När certifieringsorganet kan verifiera överensstämmelse med kraven i standarden som ni valt att ISO certifiera er mot så får ni ett certifikat som bevis på detta. Beviset kan ni i sin tur förmedla vidare till era kunder för att påvisa er medvetenhet kring kvalitetsledning och/eller miljöledning.

Vad är ISO 14001 certifiering?

Standarder enligt ISO 14001 berör miljöledning och kan införas av företag i varierande storlekar, verksamma inom många olika branscher. Miljöledningssystemet integreras sedan i verksamheten och ger i sin tur många fördelar, både för er och för miljön. Vår ISO-konsult hjälper er med ISO 14001 certifiering!

Vad är ISO 9001 certifiering?

Standarder enligt ISO 9001 berör kvalitetsledning och kan införas av både stora och små företag. Standarden baseras på det kontinuerliga arbetet och förbättringen inom sju huvudområden. Dessa är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, ständig förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering. Våra ISO-konsulter hjälper er med certifiering enligt ISO 9001.

De vanligaste ISO-certifieringarna:

Förutom ISO-certifiering för kvalitetsledning och miljöledning så finns det en rad andra certifieringar, däribland ISO 45001 för arbetsmiljöledning och ISO 27001 för informationssäkerhet. Se till att skaffa de certifieringarna som är bäst lämpade för ditt företag.

Vill ni veta mer om ISO Certifiering tveka inte att höra av er idag!